Projekt&Wykonanie
TiM @ 2011

      Plik dla projektantów

 

format pliku *.3ds
SE-22'500.3DS
SE-39'500.3DS
format pliku *.max
SE-22'500.max
SE-39'500.max
format pliku *.DWG
SE_22_500.DWG
SE_39_500.DWG
format pliku *.3ds
SG-22'500.3DS
SG-39'500.3DS
format pliku *.max
SG-22'500.max
SG-39'500.max
format pliku *.DWG
SG_22_500.DWG
SG_39_500.DWG
format pliku *.3ds
GDL- 22'500.3DS
GDL-29'500.3DS
GDL-39'500.3DS
format pliku *.max
GDL-22'500.max
GDL-29'500.max
GDL-39'500.max
format pliku *.DWG
GDL-22_500.dwg
GDL-29_500.dwg
GDL-39_500.dwg
     
format pliku *.3ds
SD-22.3DS
format pliku *.max
SD-22.max
format pliku *.DWG
SD_22.DWG
format pliku *.3ds
SH-8'500.3DS
format pliku *.max
SH-8.max
format pliku *.DWG
SH_8.DWG
format pliku *.3ds
SQ-16'500.3DS
format pliku *.max
SQ-16.max
format pliku *.DWG
SQ_16.DWG
     
format pliku *.3ds
SK-13.3DS
format pliku *.max
SK-13.max
format pliku *.DWG
SK_13.DWG
format pliku *.3ds
SO-23.3DS
format pliku *.max
SO-23.max
format pliku *.DWG
SO_23.DWG
format pliku *.3ds
SL-2.3DS
format pliku *.max
SL-2.max
format pliku *.DWG
SL_2.DWG
     
format pliku *.3ds
SF-15.3DS
format pliku *.max
SF-15.max
format pliku *.DWG
SF.DWG
format pliku *.3ds
SR-9.3DS
format pliku *.max
SR- 9.max
format pliku *.DWG
SR_9.DWG
format pliku *.3ds
SA-7.3DS
format pliku *.max
SA-7.max
format pliku *.DWG
SA_7.DWG
 
 
     
 
 
 
 

Mika Plus - producent grzejników ³azienkowych. Program produkcji obejmuje grzejniki ³azienkowe, grzejniki stalowe, grzejniki miedziane, grzejniki dekoracyjne, grzejniki do CO, akcesoria do grzejników...

MIKA PLUS Sp. z.o.o.

adres: ul. Stargardzka 3B
54-156 Wroc³aw

+48 71 351 31 00
+48 71 351 31 01
+48 71 358 44 25
fax.: +48 71 358 44 26